ЦЕНИ

Цени на счетоводни услуги при абонаментно обслужване

І. Пакет „Счетоводство”

Вид клиенти

Цена за абонаментно обслужване (лв./месец)

от – до

Фирми с до 50 док. месечно, нерег. по ДДС 50,00 – 150,00
Фирми с от 51 до 200 док. месечно, нерег. по ДДС 140,00 – 235,00
Фирми с до 50 док. месечно, регистр. по ДДС 105,00 – 300,00
Фирми с от 51 до 200 док. месечно, регистр. по ДДС 290,00 – 460,00
Фирми с над 201 док. месечно По договаряне

ІІ. Пакет „Персонал”

Брой персонал

Цена за абонаментно обслужване (лв./месец)

До 20 наети лица 50,00 – 130,00
Над 20 наети лица 130,00 лв + 30,00 лв. за всеки започнати 10 наети лица над първите 20

ІІІ. При изготвяне на ИНТРАСТАТ дневници към месечната абонаментна цена добавя сума в размер от 40,00 до 75,00 лв. в зависимост от броя на придобиванията/изпращанията.

 Еднократни счетоводни услуги на лица без абонамент

 І. Консултации – 30,00 лв./час.

ІІ. Попълване на данъчна декларация и приложенията към нея – 8,00 лв. + 5,00 лв. за всяко приложение.

ІІІ. Подаване на документи „на ръка“ във финансови, данъчни и др. институции – 9,00 лв. на подаване.

ІV. Годишно счетоводно и данъчно приключване на фирми, в т.ч. съставяне на данъчна декларация и ГФО:

Вид клиенти Цена на годишно приключване
Фирми с до 50 документа 245,00
Фирми с от 51 до 100 документа 395,00
Фирми с над 100 документа

395,00 лв. + 80,00 лв.

за всеки следващи до 50 документа

Забележки:

  1. „Документ” е фактура, банково бордеро, складов документ, счетоводна справка, мемориален ордер и др., които генерират счетоводна операция, документираща стопански последици;
  2. „Персонал” са лицата, осигурявани или самоосигуряващи се, съгласно Кодекса за социалното осигуряване;
  3. Подаването на документи с електронен подпис е включено в абонаментната цена;
  4. Конкретната стойност на месечната абонаментна такса в посочените ценови диапазони се определя по договаряне, в зависимост от документооборота и стопанската дейност на клиента.

За контакт с нас: e-mail: GVLConsult@mbox.contact.bg, GSM: +359878256236 или чрез контактната форма

Pin It on Pinterest

Share This