Данъчни консултации

данъчни-консултацииДанъчни консултации – компетентност, коректност и конфиденциалност!

Отличното познаване на данъчното и осигурително законодателство и над 15 годишният ни опит във взаимоотношения с държавните институции и в частност с данъчна администрация,  ни позволяват да планираме и оптимизираме данъчните Ви задължения по начин, максимално щадящ вашия бюджет.

“Джи Ви Ел Консулт” ЕООД ви предлага:

  • Консултации по пряко и косвено данъчно облагане – ЗДДФЛ, ЗМДТ, ЗКПО, ЗДДС, ЗАДС.
  • Данъчна защита при ревизии – ние оказваме съдействие при данъчни ревизии, като това включва подготвянето на писмени пояснения, коментари, обжалване на решения и друга кореспонденция със НАП, НОИ и др.
  • Защита при издадени актове за административни и данъчни нарушения – нееднозначността при тълкуването на данъчните закони,наредби и приложението им понякога води до различни административни и данъчни санкции. В такива случаи ние изготвяме становища, възражения и коментари към страните, ако е обосновано обжалваме издадените данъчни и административни актове.
  • Оптимизиране на данъчните задължения на фирми и минимизиране на данъчния риск и цялостно данъчно планиране.

За тези от вас, които са настоящи или бъдещи клиенти на някой от нашите планове за абонаментно счетоводно обслужване и ползват нашите счетоводни услуги, всички данъчни консултации и защита са БЕЗПЛАТНИ!

За контакт с нас: e-mail: GVLConsult@mbox.contact.bg, GSM: +359889256237 или чрез контактната форма

Pin It on Pinterest

Share This